Strijd tegen het water

Eeuwen lang hebben de bewoners van de regio een strijd gevoerd tegen het water. In de Middeleeuwen bouwden ze al dijken om het water te keren. Eenvoudige sluizen dienden om het overtollige water af te voeren. Bij eb stonden ze open, bij vloed werden ze gesloten.

Het water toen en nu

Vanaf omstreeks 1400 bouwden de Hollanders windwatermolens. Nu werd het mogelijk meren droog te malen. Sindsdien zijn tal van polders blijvend op het onstuimige water gewonnen. Eerst dienden deze polders louter als bescherming tegen de zee. De polders moesten voorkomen dat het water bij storm grote stukken land zou wegslaan. Spoedig vormden ze een welkome aanvulling op de landbouwgrond.

Er zijn grote overeenkomsten tussen toen en nu: het water komt “weer”. Het gaat over de klimaatcrisis, de stijgende zeespiegel en over de maatregelen die we met z’n allen nemen. Maar het gaat ook over onze positie als wereldspeler op het gebied van baggeren en waterbouw die (deels) terug te voeren is op de vloed van 1421.

De strijd | Verhalen

Achtergrond verhalen
Strijd tegen

Dijkpalen

08 juni 2023
Achtergrond verhalen
Strijd tegen

Wielen of walen

06 juni 2023
Achtergrond verhalen
Strijd tegen

Molens en gemalen

23 mei 2023
Achtergrond verhalen
Strijd tegen

Ontpolderen in de Biesbosch

23 maart 2023
Achtergrond verhalen
Strijd tegen

De Baggerindustrie

16 maart 2023