Dordrecht

Dordrecht komt omstreeks het jaar 1120 onder de naam Thuredrith voor het eerst in de annalen voor. Een eeuw later, in 1220, kreeg de plaats aan het gelijknamige riviertje onder de naam Dordrecht stadsrechten. Dordrecht is hiermee de oudste stad van Holland. In 1299 gaf graaf Jan I Dordrecht het stapelrecht, wat betekende dat alle goederen die over de Lek en Merwede werden vervoerd in Dordrecht op de markt moesten worden gebracht. Dit was een belangrijk handelsvoordeel voor de stad.

Het stapelrecht werd echter betwist door andere Hollandse steden. Langzaam maar zeker werden Dordrecht steeds meer voorrechten afgenomen. In de late zestiende eeuw was er van de handelsvoordelen weinig meer over.

Daarnaast verloor de stad in 1421 het grootste deel van haar achterland. De Sint-Elizabethsvloed overstroomde de Grote Waard en maakte Dordrecht tot een eiland. De stadsbrand van 1457 zorgde voor nog meer rampspoed. Maar Dordrecht bleef de belangrijkste stad van Holland.

In de achttiende eeuw was Dordrecht haar handelspositie grotendeels kwijtgeraakt aan Amsterdam en Rotterdam. Begin negentiende eeuw was Dordrecht nog steeds een eiland en verkeerde het grotendeels in een isolement. De industrialisatie zorgde voor een nieuwe opleving, al heerste er ook grote armoede onder de bevolking. Tegenwoordig is Dordrecht weer ontsloten. Door aanslibbende grond is het eiland rond de stad flink gegroeid en het wordt door bruggen en tunnels met het vasteland verbonden.

Artikelen over dit onderwerp

Beelden bij dit onderwerp