Dorpen Alblasserwaard
Blog & Tips

Eb en vloed

Wat zijn de laagste en hoogste punten (de dijken niet meegerekend) binnen de watericonen?

Het hoogste punt

Het hoogste punt op het Eiland van Dordrecht ligt buitendijks, op de Staart. Die wijk is met een hoogte van 3.3 meter boven NAP behoorlijk veilig tegen hoge waterstanden. De polder Ruigte Bezuiden de Perenboom in de Hollandse Biesbosch (pas na 1905 bedijkt) is de hoogst gelegen polder met 1,2 meter boven NAP. De hoogste natuurlijke punten op het eiland van Dordrecht liggen op het meest oostelijke punt, variërend van 2,1 tot zelfs 2,7 meter boven NAP.

Het laagste punt

De laagste punten van Dordrecht liggen wat meer naar het midden van het eiland. De nieuwe wijk de Hoven bij buurtschap de Oliepijp wordt op laag gebied gebouwd: -0,9m NAP. Ook achter het Damplein en bij de Smitsweg is het zo laag. Het laagste punt van Dordrecht is bij de sportterreinen van DFC en FC Dordrecht. Daar is het een meter onder NAP. 

De Alblasserwaard is over het algemeen het laagst gelegen gebied in de Drechtstreek. De polder Kortland ten oosten van Alblasserdam ligt op 1,7m beneden NAP. Ook de gronden bij de Sliedrechtse Tolsteeg zijn zo laag, evenals de polder met de Veerweg tussen Papendrecht en Oud-Alblas. Het laagste punt van de hele regio ligt in de Zwijndrechtse waard, bij de Langeweg in Rijsoord: -1,8m NAP.