Waterbeheer en politiek

Waterbeheer en politiek

Waterbeheer is lastig en vaak een politieke kwestie. In 1421 was na de Sint-Elisabethsvloed de Biesbosch ontstaan. Als er te veel oppervlaktewater ‘van boven’ kwam, voerde voortaan de Biesbosch dat water af naar het Hollandsch Diep. Daardoor verzandde de Merwede die van oudsher het teveel aan water afvoerde. Dordrecht wilde de Merwede op diepte houden zodat de stad per schip bereikbaar bleef. Dat was van levensbelang voor de handelsstad.

De Merwede was omstreeks 1585 al zo ondiep geworden dat op kaarten uit die tijd is te zien dat er veel zandbanken in de rivier lagen en dat er schepen voeren in de Biesbosch. In de zeventiende eeuw gebeurde het wel eens dat men van Dordrecht naar Papendrecht kon waden. In de negentiende eeuw was de rivier zo ondiep dat Koning Willem I met een roeiboot op de Merwede vast bleef zitten.

Dordrecht kreeg uiteindelijk toestemming een aantal killen af te sluiten en een overlaat te maken voor afvoer bij watersnoden. Door de hogere stroomsnelheid bleef de Merwede op diepte.

         


GERELATEERDE ARTIKELEN

video

video