Vloeddeuren

Vloeddeuren

Dijkdoorbraken en overstromingen waren in de Alblasserwaard meer regel dan uitzondering. Tot 150 jaar geleden maakte iedere Alblasserwaarder in zijn leven minimaal één grote watersnood mee. Daarna was de ellende nog niet voorbij. De waard bleef soms nog jaren onderwater staan.

Her en der zijn in de Alblasserwaard binnendijks tekens aangebracht hoe hoog het water ooit stond. Ook is aan de bouwwijze van sommige boerderijen nog de angst voor het water te zien door middel van aangebrachte vloeddeuren naar verhoogde woonkamers. Een voordeur die normaal niet werd gebruikt, werd op minimaal één meter boven de grond in de gevel gemaakt. De voordeur kon alleen met een boot worden bereikt, als de waard weer eens onderwater stond.

De woonkamer was dus ook hoger en zo konden de bewoners bij een overstroming toch nog met droge voeten in de (water)kamer wonen. Soms werd er een hardstenen stoep voor de vloeddeur aangebracht zodat de deur dienst deed als statiedeur. Ook de ramen werden hoger aangebracht.

Veel boerderijen hebben bovendien een versterkte waterzolder boven de stal, waar het vee bij overstromingen op stal werd gezet. Er is nog een vloeddeur in een boerderij aan de Kerkstraat in Alblasserdam. Ook in het dieper in de Alblasserwaard gelegen Molenaarsgraaf zijn boerderijen met vloeddeuren te vinden.

         


GERELATEERDE ARTIKELEN

video

video