Vetes tussen Overwaard en Nederwaard

Vetes tussen Overwaard en Nederwaard

De Kinderdijkse molens werden gebouwd om te zorgen dat er niet te veel water in de Alblasserwaard bleef staan. Tussen de 10de en 13de eeuw werden de eerste molens gebouwd. Via een aantal sloten en beekjes kon het water worden afgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de Alblas en de Giessen. Oorspronkelijk waren er meer van dit soort beekjes en sloten, maar deze zijn als enige twee overgebleven.

Twee waterschappen zorgden in het begin dat alles goed verliep. Dit waren de twee waterschappen De Overwaard en De Nederwaard. Zoals ook uit de naam blijkt ligt de Nederwaard lager dan de Overwaard. De Nederwaarders hadden dus groot belang bij het goed op hoogte en sterkte houden van de kaden van de Vliet.

De Vliet loopt dwars door de Alblasserwaard, van het riviertje de Giessen naar het Achterwaterschap. Al in 1365 en 1366 is dit water gegraven, samen met het Achterwaterschap en de Dwarsgang naar de Smoutjesvliet bij Goudriaan. Problemen met de waterlozing van de Giessen op de Merwede maakte deze grote werkzaamheden noodzakelijk om de afwatering van polders uit het gebied van de Overwaard, die afwaterden op de Giessen, te verbeteren. Waarschijnlijk werd er wel gebruik gemaakt van oudere veenstromen, maar toch was het een enorm project om deze grote en soms erg brede boezemwateren te graven. Daarbij kwamen ook de kaden, een aantal sluizen en bruggen. Vanaf deze tijd vindt de waterlozing voornamelijk plaats in Elshout bij Kinderdijk.

Al snel deden zich flinke problemen voor over de toestand van de kaden. Er is een grafelijke uitspraak over deze geschillen uit 1384 waarin de Overwaard moest zorgen dat de kaden langs de Vliet uiterlijk op de >Sint Jacobsmisse= op breedte en op hoogte waren. Op Sint Jacobsdag (25 juli) was de inspectie: >sal haer leste schoudach wesen die sij in `t jaer doen op Sinte Jacobsdag in de somer=. Het college van de Overwaard voer samen met >des Heeren Bode van der Leck=, namens de Nederwaard, langs de kaden om te kijken of alles in orde was. Deze vliet is nog steeds de scheiding tussen de Overwaard en de Nederwaard.

In 1227 stichtte Graaf Floris V een nieuw waterschap. Dit zorgde ervoor dat de waterschappen Overwaard en Nederwaard niet meer nodig waren. Het nieuwe waterschap heette Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard.

         


GERELATEERDE ARTIKELEN

video

video