Tags Artikelen getagged met "Natuur"

Natuur

Een journalist uit Rotterdam trok rond 1900 door de Biesbosch en stelde de mensonterende omstandighedenvan de griendwerkers in zijn krant aan de kaak. Hij...

Na een afwezigheid van ruim 150 jaar werden in 1988 de eerste bevers geherintroduceerd in Nederland. De Biesbosch fungeerde als eerste 'proeftuin'  en tussen...

video

Een kijkje bij de bevers in de Biesbosch. In 2013 was het 25 jaar geleden dat er bevers werden uitgezet in de Biesbosch. Ter gelegenheid...

De zeearend is terug van weggeweest. De roofvogel kwam vroeger in heel Europa voor, maar mede onder invloed van de mens was hij een...

Ten tijde van eb en vloed, dus voor de Deltawerken en de afsluiting van het Haringvliet, groeide er in de Biesbosch een soort riet...

Na de Sint-Elisabethsvloed in 1421 heeft het hele gebied ten zuiden en oosten van Dordrecht altijd in het teken gestaan van inpolderingen. Woeste natuur...

Aan de zuidkant van het Eiland van Dordrecht is de Nieuwe Dordtse Biesbosch gemaakt. Daar heeft een aantal polders een meer recreatieve bestemming gekregen.In...

Om de bevolking van de regio veilig te laten wonen werd vanaf de twaalfde eeuw dijkaanleg wat grootscheepser aangepakt en vanaf de veertiende eeuw...

De Biesbosch is een gebied dat constant verandert en in ontwikkeling is, hierdoor verschijnen en verdwijnen er continue planten en dieren in het gebied. Pioniers...