Polders worden weer natuur

Polders worden weer natuur

Aan de zuidkant van het Eiland van Dordrecht is de Nieuwe Dordtse Biesbosch gemaakt. Daar heeft een aantal polders een meer recreatieve bestemming gekregen.In de Tongplaat zijn kreken gegraven maar is ook een trap gekomen om de polder gemakkelijk te kunnen bereiken en er zijn fiets- en wandelpaden aangelegd.

De Tongplaat is weer onderdeel geworden van het rivierensysteem en van de Biesbosch.

Een groot gedeelte van het gebied staat nu onder invloed van de getijdenwerking. Met hoogwater komt bijna de hele Tongplaat onder water te staan en met laagwater valt een deel van de polder weer droog. Het eindresultaat is een afwisselend en ruig rietland met biezen, spindotters en vloedbossen, met vogels als zilverreiger, lepelaar, tureluur, kluut en andere steltlopers.