Polders in Biesbosch verzorgen drinkwater Rotterdam

Polders in Biesbosch verzorgen drinkwater Rotterdam

Op het spaarbekken de Grote Rug wordt ook gezeild.

Vanuit de Biesbosch wordt er drinkwater geleverd aan Rotterdam, delen van Noord-Brabant en delen van Zeeland. Er zijn in totaal drie spaarbekkens in het Nationale Park de Biesbosch en deze verzorgen drink- en industriewatervoorziening voor miljoenen Nederlanders en bedrijven.

De spaarbekkens zijn aangelegd omdat rond 1960 het uit de Rijn gewonnen drinkwater steeds slechter van kwaliteit werd. Er werd besloten om de drinkwatervoorziening van Rotterdam op een andere manier te regelen.

Er zijn drie bekkens die naam kregen van de ontpolderde landbouwgrond. Bij de aanleg in 1970 was er nauwelijk protest, mede omdat de landbouwgrond nauwelijks economisch rendabel was.

In de spaarbekkens wordt oppervlaktewater uit de rivier de Maas opgevangen, zodat er altijd voldoende zoet water op voorraad is. Dit gaat via een selectieve inname zodat er natuurlijke (voor)zuivering kan plaatsvinden. Van het rivierwater wordt – na een zorgvuldige zuivering – drink- en industriewater gemaakt.

In het verleden had Rijkswaterstaat plannen nog een vierde spaarbekken in gebruik te nemen, maar dit is doorverkocht aan Staatbosbeheer. Het gebied wordt aan de natuur teruggegeven. Aan deze plas ligt boerderij De Lepelaar, waar de film Zwartboek gedeeltelijk werd opgenomen. Spaarbekken de Grote Rug wordt tegenwoordig ook recreatief gebruikt, namelijk als surf en zeilsplas.