Over dit project

Over het project

Regio Waterdriehoek

Door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Dordrecht, Alblasserdam en Molenwaard, de regio Drechtsteden, de Stichting Werelderfgoed KinderdijkParkschap de BiesboschWaterbus, VVV Zuid-Holland-Zuid en Dordrecht Marketing is het initiatief “waterdriehoek” gestart. Het project Waterdriehoek richt zich op de versterking van het toeristische product van de iconen Kinderdijk, Biesbosch en Dordrecht en de versterking van de verbinding en samenhang daartussen en in de regio waarin ze liggen. Het doel is de watericonen en deze regio, waar de grote rivieren Merwede, Noord en Oude Maas doorheen lopen, toegankelijker, aantrekkelijker en bekender te maken.

Deze website is gerealiseerd vanuit het project met de werktitel “Waterdriehoek”. Het doel is om een betere verbinding (zowel fysiek als mentaal) te realiseren tussen de drie iconen die dit gebied uniek maken.

Op deze website vindt u artikelen, video’s en fotografie over het gebied. Deze artikelen zijn gerubriceerd op thema of deelgebied. Via de zoekfunctie kunt u met trefwoorden naar relevante artikelen zoeken.