Meerdere St. Elisabethsvloeden

Meerdere St. Elisabethsvloeden

Historische tekening van de elisabethsvloed

De Sint-Elisabethsvloed is vernoemd naar overstromingen rondom de naamdag van Sint Elisabeth. De vloed van 1421 is de meeste bekende, maar het toeval (of ongeluk) wil dat er meerdere vernietigende vloeden waren op deze datum.

Deze overstromingen gaan dan ook de geschiedenis als:

  • de eerste Sint-Elisabethsvloed van 1404,
  • de tweede Sint-Elisabethsvloed van 1421,
  • de derde Sint-Elisabethsvloed van 1424.

De eerste Sint-Elisabethsvloed vond plaats op of rond 19 november 1404. Vooral Vlaanderen en Zeeland stroomden bij deze vloed onder. Er ging in West- en Zeeuws- Vlaanderen bijna 3000 hectare verloren.

De tweede Sint-Elisabethsvloed is in onze regio het meest bekend, in het jaar 1421 vond deze op of rond 19 november plaats. De ramp werd waarschijnlijk veroorzaakt door een zeer zware noordwesterstorm, gevolgd door een zeer hoge stormvloed. Er was geen sprake van springtij maar zeer hoog water in de rivieren door de enorme regenval. De dijkdoorbraken zorgden voor overstromingen en richtten in Zeeland en Holland grote schade aan.

Dat de Biesbosch door deze stormvloed in één nacht is ontstaan is een misverstand. Bij deze vloed in de nacht van 19 op 20 november braken weliswaar de dijken in het gebied maar het duurde nog enige tientallen jaren voor het gehele gebied onder water stond en de Biesbosch, met zijn kreken en riet, zich vormde.

De derde Sint-Elisabethsvloed vond plaats een aantal jaren later, in 1424, van 18 op 19 november. Deze vloed trof vooral het zuidwesten van Nederland. Alle herstelwerkzaamheden die na de vloed in 1421 waren gestart, werden in één keer grotendeels vernietigd. Dit had met name een negatief effect op de wil van mensen om de schade weer te herstellen. Zo was de Groote of Hollandsche Waard na de tweede Sint-Elisabethsvloed eindelijk weer geheel bedijkt. Als gevolg van de derde Sint-Elisabethsvloed werden deze werkzaamheden in een klap vernietigd.