Kreekpatronen in nieuwbouwwijken

Kreekpatronen in nieuwbouwwijken

Reeland, Wielwijk, Crabbehof, de Sterrenburgen, Stadspolders, en zelfs Dubbeldam; het zijn allemaal Dordtse wijken waar ooit een biezenbos was. Een biezenbos met eb en vloed en kronkelende kreken waar griendwerkers en vissers in een meedogenloze natuur een karige boterham verdienden.

Vanaf 1421 stond het hier buiten de Dordtse stadspoorten onder water. Vanaf ruwweg 1600 tot ver in de negentiende eeuw werd het woeste gebied van lieverlee weer ingepolderd. Van het oude Biesbosgebied is in de meeste nieuwbouwwijken weinig meer over.

Voor wie het weet zijn in Sterrenburg III echter nog wel kreekrestanten te zien. Een aantal was al tijdens de inpoldering verdwenen, maar bij de aanleg van de wijk werden ze weer uitgegraven.

Het stratenpatroon van Sterrenburg III is zelfs aangepast aan deze van oorsprong eeuwenoude kreken. Vooral de Oostkil, met het Oostkilpark, is een groene oase in het baksteenlandschap. Wat meer naar het zuidwesten ligt een kreeksysteem met een parkje, het Wittenstein park. Ook het water bij de Slangenburg is een restant van een oude kreek waar vierhonderd jaar geleden vissers hun netten uitgooiden en fuiken zetten.