Kaviaar uit de Merwede

Kaviaar uit de Merwede

In het verleden werd er in het veel gevist op de rivieren. Een bijzondere vis die veel geld opbracht was de steur, een meer dan 220 miljoen oude vissoort, ouder dan de dinosauriërs. Steuren werden veelal met drijfnetten vanuit drijverschuiten gevangen, maar belandden ook wel in staande netten. Er werd op ze gevist van begin mei tot half augustus. Steuren kunnen 100 jaar oud worden. Het naar kalf smakende visvlees was een delicatesse en werd vaak geëxporteerd.

En steur werd levend naar de markt gebracht en werd daarvoor uiterst wreed behandeld. Met touwen door de kieuwen werd het dier achter schepen voortgetrokken en op de wal werden de vinnen weggesneden.  Bij de vismarkt in Dordrecht was in 1945 nog een schuin oplopend plankier om de steuren op de wal te trekken. Op 25 juli 1953 werd er nog een exemplaar van 2,60 meter en 150 kilo uit de Waal nabij Tiel gevist. Het was de laatste grote steur uit het rivierengebied.