Dordrecht als “Zelfredzaam Eiland” in 2035

Dordrecht als “Zelfredzaam Eiland” in 2035

Nog altijd wordt er rekening gehouden met de mogelijke overstroming van het Eiland van Dordrecht in de toekomst. Om hierop voorbereid te zijn worden er diverse scenario’s ontwikkeld.

De situatie in Dordrecht is namelijk uniek want het eiland is nog altijd met slechts 3 bruggen verbonden met de rest van het land en de overige fysieke evacuatiemogelijkheden zijn beperkt omdat alle omliggende dijkringen ook bedreigd zijn bij een preventieve evacuatie.

Het grootste deel van Dordrecht zou bij een doorbraak snel en diep onderlopen. Uitgaande van een extreme hoogwatersituatie met storm op zee en een hoge rivierwaterafvoer zijn de mogelijkheden van een zelfredzaam eiland verkend in een proeftuin. Hierbij werd onder zelfredzaamheid verstaan dat de bewoners bij een eventuele overstroming een concreet handelingsperspectief hebben om een bepaalde periode (ongeveer een maand) op het eiland te overleven. De mogelijkheden hiertoe zijn in 2013 in opdracht van de gemeente Dordrecht in samenwerking met DPNH (Deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering) onderzocht. Dit resulteerde in een meerlaagsveiligheidsplan.

Meer info op: www.groenblauwenetwerken.com/projects/island-of-dordrecht-the-netherlands/