De natuur is altijd in beweging

De natuur is altijd in beweging

Panoramabeeld van de natuur in de Biesbosch met kreken, biezen en riet.

De Biesbosch is een gebied dat constant verandert en in ontwikkeling is, hierdoor verschijnen en verdwijnen er continue planten en dieren in het gebied.

Pioniers (planten en vogels) komen als eersten en zullen geleidelijk door andere soorten worden verdrongen. Pionierplanten moeten zonder enige vorm van beschutting zien te overleven. Zand bevat nauwelijks voedingsstoffen en bovendien is er niet altijd sprake van vochtige omstandigheden. De temperaturen kunnen op warme zomerdagen extreem hoog zijn. Pionierplanten hebben door een wijd vertakt wortelstelsel in het algemeen een snelle groei.

De tijd die dergelijke planten kunnen besteden aan groei, bloei en zaadvorming is immers relatief kort. Als ze afsterven en een beetje humus vormen in de voedselarme bodem, graven ze in feite hun eigen graf. De wat voedselrijkere bodem biedt mogelijkheden voor soorten die wat meer eisen stellen aan hun leefomgeving. De pioniers verdwijnen dan en worden opgevolgd door ruigtekruiden. Dit proces heet successie en het eindstadium bestaat in de meeste gevallen uit bos.