De Dordtse Zeehaven geen concurrent van Rotterdam

De Dordtse Zeehaven geen concurrent van Rotterdam

Sleepboot in de buurt van de Zeehaven Dordrecht

De Zeehaven van Dordrecht is relatief jong en pas in 1930 geopend door Koningin Wilhelmina. De opening maakte deel uit van een groter plan waarbij ook een nieuwe verbinding met de zee werd gerealiseerd. Hierbij werd de Oude Maas als beste waterweg werd aangewezen en door verdieping en aansluiting met de Nieuwe Waterweg werd Dordrecht opnieuw met de zee vonden.

De kosten voor de Dordtse waterweg naar zee, telden in die tijd 7 miljoen gulden. Volgens de meningen in was dat niet duur aangezien de kosten die gepaard gingen met de Limburgse kanalen en de kosten van het Amsterdam Rijnkanaal al gauw per project opliepen tot circa 65 miljoen gulden.

De haven was geen concurrent van Rotterdam, maar eerder een doortrekking van het havengebied van de Rijn en Maas.   In Rotterdam werd in die jaren het havengebied steeds verder uitgebreid en had men in die tijd al de filosofie dat men  dat dieper landinwaarts doet in plaats richting zee.

In Dordrecht ziet men kans voor massaoverslag, door de gunstige ligging en kortere verbinding met de Rijn dan Rotterdam. Vanaf Dordrecht is het in die tijd 190 kilometer naar Duisburg, vanaf Rotterdam is dat  210 kilometer.  De Maasstad zal altijd het centrum blijven, maar Dordrecht zou geschikter zijn voor kleinere ladingen en stukgoedoverslag. Dit werd in die tijd door de Kamer van Koophandel te Rotterdam toegegeven.

Bij de opening van de Zeehaven in 1930 gaf Burgemeester Gaay Fortman van Dordrecht al aan dat de gemeente niet de exploitatie moet verzorgen van de zeehaven, maar overdragen aan een orgaan die hierin
gespecialiseerd is.  Hij had hierin een vooruitziende blik.

Sinds 1 januari 2013 maakt Zeehaven Dordrecht namelijk deel uit van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Dit betekent dat Zeehaven Dordrecht sindsdien beheerd, geëxploiteerd en ontwikkeld wordt door Havenbedrijf Rotterdam.