Crimpert Salm

Crimpert Salm

Huize Inde Steur (links, 1643) en Crimpert Salm (rechts, 1608)

Dordecht had in de regio het monopolie op vishandel.  Alleen Dordrecht had in Zuid Holland het recht om vis op de markt te verkopen.

Alle handel werd sinds de middeleeuwen georganiseerd vanuit gilden. En gezien het monopolie was het gilde van viskopers natuurlijk zeer rijk en dit was te zien aan het gebouw dat zij in gebruik hadden. In 1608 werd het gebouw “De Crimpert Salm” in de Visstraat in renaissancestijl gebouwd. De naam komt voort uit het zogenaamde “krimpslaan” van de zalm. Door het geven van een slag achter de kieuwen kreeg de zalm een mooie roze kleur kreeg. Links naast Crimpert Salm ligt het pand: “In de Steur”. Vandaag de dag is er in de panden een restaurant gevestigd.