Natuur & Waterbescherming

Natuur & Waterbescherming

video

Journalist Wim van Wijk vertelt over waterbescherming in Dordrecht.

De Merwede was omstreeks 1585 zeer ondiep waardoor er veel zanbanken in de rivier ontstonden. Hierdoor was het voor steeds meer schepen lastiger om...

Waterbeheer is lastig en vaak een politieke kwestie. In 1421 was na de Sint-Elisabethsvloed de Biesbosch ontstaan. Als er te veel oppervlaktewater 'van boven'...

Nog altijd wordt er rekening gehouden met de mogelijke overstroming van het Eiland van Dordrecht in de toekomst. Om hierop voorbereid te zijn worden...

De twee rijen molens bij Kinderdijk vormen het traditionele beeld van de Nederlandse strijd tegen het water. Al sinds er mensen in de Alblasserwaard...

Dat de Voorstraat een dijk is (een waterkerende dijk zelfs), is op verschillende plekken zichtbaar. De leukste plek is misschien wel het souterrain van...

Je ziet het niet direct maar de Voorstraat is een dijk en dient tot waterkering. Dordrecht is ooit ontstaan aan het riviertje de Thure,...

Na de Sint-Elisabethsvloed in 1421 heeft het hele gebied ten zuiden en oosten van Dordrecht altijd in het teken gestaan van inpolderingen. Woeste natuur...

De Hollandse Biesbosch op het Eiland van Dordrecht is waterstaatkundig een uniek gebied waar het tijverschil 3 tot 4 maal groter is dan in...