Dijken & polders

Dijken & polders

video

Door klimaatverandering heeft Nederland vaker te maken met extreme regenval en extreme droogte. De waterschappen werken hard om problemen te voorkomen.

video

Door goed waterbeheer houden wij onze voeten droog, hebben wij schoon water en is er niet teveel, maar ook niet te weinig water.

Sinds de St. Elisabethsvloed 1421 zijn er vele inpolderingen geweest op het eiland van Dordrecht.  De eerste “inpoldering” was de Oud Dubbeldamse polder in 1603...

Credits: Jesse de Boom Fotografie

De Alblasserwaard stond in het verleden bekend als het 'Land tussen Lek en Merwede'. Pas na de voltooiing van de Oude Zederik in 1370...

Vanuit de Biesbosch wordt er drinkwater geleverd aan Rotterdam, delen van Noord-Brabant en delen van Zeeland. Er zijn in totaal drie spaarbekkens in het...

video

In 2012 werd de kade van de Tongplaat 'doorgeprikt'. Op deze manier is de Biesbosch is weer een zoetwatergetijdengebied rijker. Met dank aan Jacques van...

Je ziet het niet direct maar de Voorstraat is een dijk en dient tot waterkering. Dordrecht is ooit ontstaan aan het riviertje de Thure,...

Na de Sint-Elisabethsvloed in 1421 heeft het hele gebied ten zuiden en oosten van Dordrecht altijd in het teken gestaan van inpolderingen. Woeste natuur...

Aan de zuidkant van het Eiland van Dordrecht is de Nieuwe Dordtse Biesbosch gemaakt. Daar heeft een aantal polders een meer recreatieve bestemming gekregen.In...

Na 1820 bleef de Alblasserwaard tot 1953 droog. In vierenhalve eeuw had de waard minstens 32 keer onder water gestaan; gemiddeld iedere vijftien jaar...