Landschap

Landschap

video

Jacques van der Neut is boswachter in Nationaal Park de Biesbosch en vertelt over het landschap in de Biesbosch.

De drie bekende rivieren bij Dordrecht zijn de Beneden-Merwede, de Noord en de Oude Maas. Het kanaal, nummer vier, de Nieuwe Merwede wordt daarbij...

Het graven van sloten is een onderdeel van het ontginnen en polderen van gebieden. De sloten in het achterland van Sliedrecht zijn de oudste...

Vanuit de Biesbosch wordt er drinkwater geleverd aan Rotterdam, delen van Noord-Brabant en delen van Zeeland. Er zijn in totaal drie spaarbekkens in het...

Bij het Groothoofd in Dordrecht is er  een geweldig uitzicht op het Drierivierenpunt. Op deze plek komen drie grote en één kleine rivier samen. Het...

Om de bevolking van de regio veilig te laten wonen werd vanaf de twaalfde eeuw dijkaanleg wat grootscheepser aangepakt en vanaf de veertiende eeuw...

De Hollandse Biesbosch op het Eiland van Dordrecht is waterstaatkundig een uniek gebied waar het tijverschil 3 tot 4 maal groter is dan in...